• 29 มิถุนายน 2023

  เปิดให้บริการยืม คืนห้องสมุดดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566

 • 29 มิถุนายน 2023

  ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานห้องสมุดดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566

 • [title]
  งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์อาคารแทรกเตอร์
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  สื่อการเรียนเครื่องอัดฟางระบบมัดฟาง
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  บำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์แทรกเตอร์ Massey
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  บำรุงรักษาระบบส่งกำลังแทรกเตอร์ Messey
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  ชุดควบคุมระบบพ่นหมอกอัตโนมัติต้นเคราฤษี
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  สื่อการเรียนเครื่องอัดฟางระบบโครงสร้าง
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  งานปรับปรุงอาคารโรงจอดรถแทรกเตอร์
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  การออกแบบโปสเตอร์โดยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  ปรับปรุงสื่อการสอนระบบไฮดรอลิกส์
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  พัฒนาพื้นที่ปฎิบัติงานวิชาโครงงาน
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  พัฒนาสื่อการสอนชุดคอนโทรลวาล์วไฮดรอลิกส์
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวด้านทิศตะวันออก
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  สาธิตการทำอิตาเลี่ยนโซดา
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  สาธิตการวาดลวดลายบนฟองนม
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  การเลี้ยงปลาตะเพียนขาวเพื่อจำหน่าย
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  ผลิตและจำหน่ายผักปลอดสารพิษด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  สื่อการเรียนเครื่องอัดฟางระบบลำเลียง
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  การศึกษาการเปรียบเทียบอาหารที่มีผลต่ออัตราการสูญเสียของสุกร
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  ศึกษาปริมาณนมน้ำเหลืองที่ลูกสุกรได้รับภายใน24ชม.ที่มีผลต่อน้ำหนักหย่านมของลูกสุกร
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  สื่อการเรียนการสอนการตัดพื้นหลังด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด

 • [title]
  วิชางานสำรวจเพื่อการเกษตร
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  การปลูกกล้วยไข่ยุคใหม่ทำเงิน 5 ภาค
  หมวดหมู่: การเกษตรกรรม
 • [title]
  ภาษาญี่ปุ่น 360 องศา
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  การออกเสียงคำศัพท์และประโยคสุดเจ๋ง! ที่คนอยากพูดภาษาอังกฤษได้ต้องรู้
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  พูดญี่ปุ่น เก่งเวอร์!
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์อาคารแทรกเตอร์
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  คู่มือเริ่มต้นฝึกเกาหลี ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
  หมวดหมู่: กฏหมาย
 • [title]
  Grammar ภาษาอังกฤษ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  เก่งพูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ปูนาท้ารวย
  หมวดหมู่: การเกษตรกรรม
 • [title]
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 3001-2001
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  เลี้ยงสัตว์ฉบับเด็กเด็ก เรื่องปลา
  หมวดหมู่: การ์ตูน
 • [title]
  ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3000-1208
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  สร้างระบบ e-Learning ด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  ระเบียบวิธีวิจัย
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  สำรวจรังวัดและเขียนแผนผังบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  พิชิต TOEIC 900++
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  เก่งญี่ปุ่น เล่มเดียวเอาอยู่!
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 • แนะนำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • แนะนำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ (ภาษาเวียดนาม)
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • Presentation วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 2
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • ครูในดวงใจ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • พระคุณที่สาม
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • เพลงรางวัลของครู
  หมวดหมู่: การศึกษา