ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พูดญี่ปุ่น เก่งเวอร์!
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ปิยะเพ็ญ  อู่กำธร
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : " พูดญี่ปุ่น เก่งเว่อร์ ทันใจ ! อยากดราม่า ! อยากเวิ่นเว้อ ! อยากบอกรัก ! อยากขอโทษ ! พูดเลย ! คนญี่ปุ่นเก็ทชัวร์ !"