เปิดให้บริการยืม คืนห้องสมุดดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ในระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถเข้าใช้งานยืมคืนหนังสือระบบดิจิทัล ซึ่งสามารถดาวน์โหลด BCAT Digital Library Google Play ในสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานลิงค์ด้านล่าง