ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Grammar ภาษาอังกฤษ
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ดร.ณัฐวิภา วิริยา
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : THE COMPLETE ENGLISH GRAMMAR   ทบทวน ฟื้นฟูและเตรียมความพร้อม ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ   TOEFL,TOEIC,IELTS,CU-TEP,TU-GET เตรียมสอบเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสถาบัน เตรียมสอบชิงทุนศึกษาต่อต่างประเทศ   เล่มเดียว เจาะลึก เนื้อหาครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านทบทวนด้วยตัวเอง   การันตีคุณภาพโดย ดร.ณัฐวิภา วิริยา เจ้าของงานคุณภาพระดับ BEST SELLER ! พิชิต TOEIC 900++ และ การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ