ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานห้องสมุดดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566

 

ตามที่งานวิทยบริการและห้องสมุดได้ให้บริการห้องสมุดดิจิทัลไปนั้น ในปีการศึกษา 2565 มีผู้สำเร็จการศึกษาและไม่ได้มีสถานะเป็นนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ทางงานวิทยาบริการและห้องสมุดขอยกเลิกบัญชีผู้ที่จบการศึกษาไปแล้ว ตั้งวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป หากท่านใดที่ยังต้องการเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานต่อ โปรดติดต่อได้ที่งานห้องสมุดโดยตรง

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อได้ที่นี่

ระดับปวช. (ดาวน์โหลด) pdf

ระดับปวส. (ดาวน์โหลด) pdf