ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การออกเสียงคำศัพท์และประโยคสุดเจ๋ง! ที่คนอยากพูดภาษาอังกฤษได้ต้องรู้
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์ Open Ideas ราคาปก 295 บาท ลด 20% คงเหลือ 236 บาท ผู้อ่านจะได้รับความรู้หลายๆ ด้านเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้จริง ทั้งในด้านการใช้ทั่วๆ ไปในสังคมปัจจุบัน และเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นถ้าจะให้เก่งภาษาอังกฤษ จะพูดภาษาอังกฤษให้ได้ สื่อสารกับผู้อื่นได้ดี   ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com