ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สร้างระบบ e-Learning ด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : อาณัติ รัตนถิรกุล
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ Moodle ระบบ LMS ที่มีความสามารถสูง เป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะแวดวงการศึกษาได้ใช้ในการจัดการบทเรียนออนไลน์ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับภาพรวมระบบ e-Learning, LMS และ Moodle การใช้งาน Moodle สำหรับผู้ดูแลระบบ การใช้งาน Moodle สำหรับผู้สอน การใช้งาน Moodle สำหรับผู้เรียน โดยผู้เขียนได้ทำการแบ่งแยกเนื้อหาไว้เป็นบทๆ เพื่อแยกในการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย